VUOSIKOKOUS 30.11.2020

Pidä Lappi Siistinä ry:n hallitus 2019-2020 katsoi 9.9.2020 pidetyn vuosikokouksen mitättömäksi, ja kutsui koolle uuden vuosikokouksen 30.11.2020. Marraskuiseen kokoukseen järjestettiin jäsenille etäyhteys, joka innosti 30 henkilöjäsentä ottamaan osaa kokoukseen ja siinä käsiteltyihin asioihin. 

 

Kokous oli pitkä, ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Vuoden 2019 tilinpäätös herätti jäsenten keskuudessa kysymyksiä niin paljon, että kokous päätti jättää sen hyväksymättä. Lisäksi kokous päätti, että hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta. Kokouksessa keskusteltiin myös erityistilintarkastuksen tilaamisesta.

 

Kokouksessa valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Salla Laukkanen. Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi ja jäseniksi valittiin Tuomas Honkonen, Asko Häiväläinen, Satu Katila, Markku Nykänen, Terttu Nykänen ja Heini Pajala. He ovat kaikki olleet vuosia yhdistyksen jäseniä, osallistuneet lukuisia kertoja talkooleireille ja seuranneet aktiivisesti yhdistyksen toimintaa. Edellisessä hallituksessa toimineet jäsenet eivät asettuneet ehdolle. 

 

Salla Laukkanen kertoo, että uusi hallitus tulee tilaamaan erityistilintarkastuksen vuosikokouksen linjausten mukaisesti. "Epäkohtien selvittäminen ei kohdistu kehenkään henkilönä, vaan yhdistyksen toiminnassa ilmenneisiin epäkohtiin ja kyseenalaisuuksiin." Vuosikokouksessa esitettiin runsaasti kritiikkiä mm.yhdistyksen talousasioiden hoidosta ja riittämättömästä tiedottamisesta. "Asiat on syytä tutkia, jotta epäilyksen alaiset seikat saadaan selvitettyä, ja toimintaa voidaan jatkaa puhtaalta pöydältä. Julkista rahoitusta saavana toimijana yhdistyksen tulee käyttää vastuullisesti saamaansa tuki niihin toimintoihin, joihin se on myönnetty. Myös muiden rahoittajien osoittama tuki tulee kohdistaa yhdistyksen ydintoimintaan. Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat toiminnan jatkumossa avaintekijöinä." 

 

Tuore puheenjohtaja iloitsee jäsenten runsaslukuisesta osallistumisesta. "Kolmekymmentä jäsentä vuosikokouksessa on hieno saavutus. Kiitämme kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja toivomme, että voimme rakentaa yhdessä yhdistyksen toimintaa läpinäkyvällä, avoimella tavalla eteenpäin. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita sekä muita yhdistyksen toiminnan eteen toimijoita. Toivomme, että yhdistyksen työ saa jatkua hedelmällisessä yhteistyössä kaikkien sen sidosryhmien kanssa."

VUOSIKOKOUS 2021 SIIRTYY TOUKOKUULLE

Pidä Lappi Siistinä ry:n vuosikokous siirtyy toukokuulle 2021.

 

Yhdistyksen hallitus on kokouksessaan 19.4.2021 päättänyt poiketa yhdistyksen säännöistä ja siirtää yhdistyksen vuosikokouksen toukokuulle, koska kokousasiakirjat* eivät olisi ehtineet valmistua ajoissa vuosikokouksen alun perin suunniteltuun ajankohtaan 28.4. Kokouksessa hyväksyttäväksi saatettavia asiakirjoja on tavallista enemmän, koska vuosikokous 2020 ei myöntänyt vastuuvapautta vuodelle 2019 eikä hyväksynyt tilinpäätöstä. Tilinpäätökset 2019 ja 2020 saadaan pian tilintarkastajalle, ja tilintarkastuksen jälkeen hallitus kokoontuu hyväksymään kokousasiakirjat, jonka jälkeen hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle. Vuosikokouksen ajankohdasta tullaan tiedottamaan heti kun mahdollista.

 

*Kokousasiakirjat eli tilinpäätös 2019, tilintarkastus 2019, tilinpäätös 2020, tilintarkastus 2020, toimintakertomus 2020, toimintasuunnitelma 2021 ja talousarvio 2021, esityslista ja sääntömuutosehdotus. Kokouskutsu liitteineen tulee päivittymään tälle sivulle.

 

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kokonaisvaltainen muutos, josta keskusteltiin jo vuoden 2020 vuosikokouksessa. Nykyiset säännöt eivät salli esimerkiksi etäyhteyttä vuosikokoukseen, mutta onneksi laki väliaikaisesta poikkeamisesta sallii etäyhteyden.

 

Jos olet kiinnostunut hallituspaikasta kaudella 2021-2022, ota yhteyttä posti@pidalappisiistina.fi ja tarkistetaan vaalikelpoisuutesi. Yhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaan hallitukseen valittavan henkilön on pitänyt olla yhdistyksen jäsen vähintään kolme vuotta.

Pidä Lappi Siistinä ry     Urheilukatu 9-11 a 4     96100 Rovaniemi    

 

Y-tunnus 0676047-3    

 

posti[at]pidalappisiistina.fi    

 

+358 (0)400 66 55 44