KEVÄTKOKOUS 4.4.2022 klo 17

Tervetuloa kevätkokoukseen jäsen!

Mitä: Kevätkokous 

Milloin: maanantai 4.4.2022 klo 17.00 alkaen 

Missä: Teams 

 

Pidä Lappi Siistinä ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 4.4.2021 klo 17.00 alkaen etäkokouksena Teams-yhteydellä.

 

Kokouksessa käsitellään tavanmukaiset Pidä Lappi Siistinä ry:n säännöissä määritellyt kevätkokousasiat sekä valitaan loppuvuoden 2022 puheenjohtaja ja hallitus sekä käsitellään vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kokouksen kulun sujuvoittamiseksi toivomme ilmoittautumisia ennakkoon viimeistään 28.3. sähköpostilla osoitteeseen posti@pidalappisiistina.fi. Mahdollista suljettua sähköistä äänestystä varten tarvitsemme jäsenten puhelinnumerot, joita kaikkia meillä ei valitettavasti ole jäsenrekisterissä. Osallistuminen kevätkokoukseen edellyttää vuoden 2021 jäsenmaksun maksamista. Jäsenten osallistumis- ja äänioikeus tarkistetaan kokouksen alussa, vaalikelpoisuus äänestyksen yhteydessä.

Kokouksen Teams-linkki 

 

Osallistu ja vaikuta!  

Tervetuloa! 

Pidä Lappi Siistinä ry:n hallitus  

VUOSIKOKOUS 17.6.2021 klo 18

Tervetuloa vuosikokoukseen jäsen!  

Mitä:      Vuosikokous 

Milloin:    torstai 17.6.2021 klo 18 alkaen 

Missä:     Teams 

 

Pidä Lappi Siistinä ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 17.6.2021 klo 18 alkaen etäkokouksena Teams-yhteydellä koronatilanteen vuoksi ja PLS-toimistolla Urheilukatu 9-11 A 4, 96100 Rovaniemi. 

Kokouksessa käsitellään tavanmukaiset PLS:n säännöissä määritellyt vuosikokousasiat sekä sääntöjen 1§-10§ muuttaminen*, hallitukselle maksettavista palkkioista** sekä vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös 2019 käsitellään tässä kokouksessa, koska marraskuussa 2020 pidetty vuosikokous ei sitä hyväksynyt. 

Kokouksen kulun sujuvoittamiseksi toivomme ilmoittautumisia ennakkoon viimeistään 16.6. sähköpostilla osoitteeseen posti@pidalappisiistina.fi. Mahdollista suljettua sähköistä äänestystä varten tarvitsemme jäsenten puhelinnumerot, joita kaikkia meillä ei valitettavasti ole jäsenrekisterissä. Osallistuminen vuosikokoukseen edellyttää vuoden 2021 jäsenmaksun maksamista, jäsenmaksulaskut on lähetetty sähköpostitse toukokuussa. Jäsenten osallistumis- ja äänioikeus tarkistetaan kokouksen alussa, vaalikelpoisuus äänestyksen yhteydessä.  

Kokouskutsu liitteineen alla. TEAMS-linkki kokoukseen

Tutustu materiaaliin, osallistu ja vaikuta!  

'

Tervetuloa! 

Pidä Lappi Siistinä ry:n hallitus  

*Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kokonaisvaltainen muutos, josta keskusteltiin jo vuoden 2020 vuosikokouksessa. Nykyiset säännöt eivät salli esimerkiksi etäyhteyttä vuosikokoukseen, mutta onneksi laki väliaikaisesta poikkeamisesta sallii etäyhteyden.

** Hallitukselle maksettavat palkkiot lisätty ma 14.6. klo 16.44.

 

Jos olet kiinnostunut hallituspaikasta kaudella 2021-2022, ota yhteyttä posti@pidalappisiistina.fi ja tarkistetaan vaalikelpoisuutesi. Yhdistyksen nykyisten sääntöjen mukaan hallitukseen valittavan henkilön on pitänyt olla yhdistyksen jäsen vähintään kolme vuotta.

Liitteet päivitetty 17.6.21 klo 9.45

VUOSIKOKOUS 30.11.2020

Pidä Lappi Siistinä ry:n hallitus 2019-2020 katsoi 9.9.2020 pidetyn vuosikokouksen mitättömäksi, ja kutsui koolle uuden vuosikokouksen 30.11.2020. Marraskuiseen kokoukseen järjestettiin jäsenille etäyhteys, joka innosti 30 henkilöjäsentä ottamaan osaa kokoukseen ja siinä käsiteltyihin asioihin. 

 

Kokous oli pitkä, ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Vuoden 2019 tilinpäätös herätti jäsenten keskuudessa kysymyksiä niin paljon, että kokous päätti jättää sen hyväksymättä. Lisäksi kokous päätti, että hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta. Kokouksessa keskusteltiin myös erityistilintarkastuksen tilaamisesta.

 

Kokouksessa valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Salla Laukkanen. Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi ja jäseniksi valittiin Tuomas Honkonen, Asko Häiväläinen, Satu Katila, Markku Nykänen, Terttu Nykänen ja Heini Pajala. He ovat kaikki olleet vuosia yhdistyksen jäseniä, osallistuneet lukuisia kertoja talkooleireille ja seuranneet aktiivisesti yhdistyksen toimintaa. Edellisessä hallituksessa toimineet jäsenet eivät asettuneet ehdolle. 

 

Salla Laukkanen kertoo, että uusi hallitus tulee tilaamaan erityistilintarkastuksen vuosikokouksen linjausten mukaisesti. "Epäkohtien selvittäminen ei kohdistu kehenkään henkilönä, vaan yhdistyksen toiminnassa ilmenneisiin epäkohtiin ja kyseenalaisuuksiin." Vuosikokouksessa esitettiin runsaasti kritiikkiä mm.yhdistyksen talousasioiden hoidosta ja riittämättömästä tiedottamisesta. "Asiat on syytä tutkia, jotta epäilyksen alaiset seikat saadaan selvitettyä, ja toimintaa voidaan jatkaa puhtaalta pöydältä. Julkista rahoitusta saavana toimijana yhdistyksen tulee käyttää vastuullisesti saamaansa tuki niihin toimintoihin, joihin se on myönnetty. Myös muiden rahoittajien osoittama tuki tulee kohdistaa yhdistyksen ydintoimintaan. Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat toiminnan jatkumossa avaintekijöinä." 

 

Tuore puheenjohtaja iloitsee jäsenten runsaslukuisesta osallistumisesta. "Kolmekymmentä jäsentä vuosikokouksessa on hieno saavutus. Kiitämme kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja toivomme, että voimme rakentaa yhdessä yhdistyksen toimintaa läpinäkyvällä, avoimella tavalla eteenpäin. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita sekä muita yhdistyksen toiminnan eteen toimijoita. Toivomme, että yhdistyksen työ saa jatkua hedelmällisessä yhteistyössä kaikkien sen sidosryhmien kanssa."