Yleistä 
 

Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä tuottaa Lapin kävijöille ja paikallisille asukkaille tietoa, miten Lapin ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. 

 

Yhdistys on mukana erilaisissa hankkeissa, jotka edesauttavat ympäristönsuojelua, lisäävät ympäristötietoisuutta sekä erilaisissa työryhmissä, jotka asiantuntemuksellaan kehittävät ympäristön tilaa Lapissa. 

 

Pidä Lappi Siistinä ry:n visiona on olla osaava, tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani sekä vahva toimija ympäristöasioissa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Yhdistys jäsenineen ja yhteistyökumppaneineen toimii yhdessä konkreettisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti Lapin, Suomen ja Pohjoiskalotin ympäristön parhaaksi pyrkien edistämään myös valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä. 

 
Hallitus ja henkilöstö 

  

Yhdistyksen hallitus 2018  
 • Toimitusjohtaja Leo Pitkänen, Leo Pitkänen Oy, puheenjohtaja 
 

 • Varatuomari Osmo Kurola, varapuheenjohtaja 
 

 • Toimitusjohtaja Osmo Aikio, Lapin jätehuolto kuntayhtymä 
 

 • Yrittäjä Matti Heikkilä, MHK-Kuljetus Oy 
 
 

 • Kari Henttunen, Paliskuntain yhdistys 
 

 • Tuotantopäällikkö Heikki Herrala, Lassila & Tikanoja Oyj, ympäristöpalvelut  

 • Toimitusjohtaja Petri Aaltonen, Paperinkeräys Oy 
 

 • Ympäristötarkastaja Carita Lallukka, Rovaniemen kaupunki  

 • Myyntipäällikkö Teemu Lampinen, Molok Oy 
 

 • Juha Mustonen, Stoneco Oy 
 

 • Ympäristösihteeri Teresa Ojala, Sodankylän kunta 
 

 • Toimitusjohtaja Juha Torvinen, Napapiirin Residuum Oy 

 

Henkilöstö 

 • Hallituksen puheenjohtaja MHT Leo Pitkänen: hallinto sekä taloushallinto 

 • Järjestökoordinaattori Alaruikka: ympäristökasvatus, koulutus, talkooleirit, jäsenpalvelut 

 • Tapahtumakoordinaattori Saija Kestilä: tapahtumat, talkoopäivät, jäsentuotteet, netti 

 • Kehitysjohtaja Rolf Karrento: kehitysasiat, varainhankinta ja yhteistyökumppaneiden hankinta 

 • Tiedottaja Minna Kurttila: tiedottaminen, lehti 

 • Ympäristösuunnittelija Laura Ahtiainen: sisällöntuotanto, jäsenpalvelut (irtisanoutunut 2/2018) 

 

Kehitystyöryhmä  
 • hallituksen pj. Leo Pitkänen 

 • hallituksen jäsenet Heikki Herrala, Osmo Kurola ja Juha Mustonen 

 

Jäsenistö 

Vuoden 2018 marraskuussa yhdistyksellä oli  

 • 448 henkilöjäsentä 

 • 2 kunniajäsentä 

 • 47 ainaisjäsentä  

 • 11 kuntajäsentä 

 • 47 yritysjäsentä 

 • 12 yhteisöjäsentä 

 

Kannatusyhdistys 

Pidä Lappi Siistinä Kannatusyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää Lapin puhtaan ja viihtyisän ympäristön säilymistä, sekä tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Pidä Lappi Siistinä ry:n toimintaa.  

Kannatusyhdistys on neuvotellut postikorttien myynnistä seitsemässä kuudessa Lapin matkailuyrityksessä Rovaniemen, Levin, Ylläksen, Saariselän, Sallatunturin ja Pyhätunturin Äkäslompolon alueilla sekä myy Nalle –tuotteita yhdistyksen varainhankintaan.  

Nalle -tuotesarjaa on kehitetty; mm. paitojen myynnistä on luovuttu ja tilalle otettu Lapissa valmistettuja kuksia, avaimenperiä ja makkaratikkuja. Tuotteiden myyntiä varten avattin verkkokauppa vuoden 2016 lopussa. Tuotteita ovat tilanneet pääoasiassa yhdistyksen jäsenet, ja niitä on käytetty myös yritys/jäsenlahjoina ja liittymislahjoina jäsenhankinnan yhteydessä. 2018 yhdistys avasi kannatustuotteille myyntipisteen Lapland Safaries Oy:n toimipaikan yhteyteen. Nalle -tuotteet myydään Kannatusyhdistyksen toimintana.  

 

Talous 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin Ympäristöministeriön toiminta-avustuksella (valtion harkinnanvarainen avustus ympäristöjärjestöjen toimintaan)sekä ulkopuolisella varainhankinnalla (yhteistyöyritykset) ja jäsenmaksuilla (henkilö- ja kannatusyritysjäsenet). Yhdistyksellä on yhteistyösopimukset 23 yrityksen kanssa toimintansa rahoittamiseen.  

 

Yhdistyksen toiminta painopistealueittain 

 

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman painopistealueiksi nostettiin  

 
1. Yleistoiminta, sisältäen jätehuollon kehittämistoimenpiteet 

2.   Ympäristökasvatus ja koulutustoiminta 

 • Painopisteenä toiminnan laajentaminen varhaiskasvatukseen 

3.   Talkooleirit ja talkoot sekä erilaiset tempaukset 

 • Painopisteenä toiminnan laajentaminen vieraslajitalkoisiin ja muihin lyhytkestoisiin luontotalkoisiin 

4.    Jäsenpalvelut 

 • Erityistavoitteena uusien jäsenten hankinta, kohderyhminä lappilaiset ja pohjois-pohjanmaalaiset yritykset ja nuoret 

5.    Varainhankinta 

6.    Viestintä, tiedottaminen ja näkyvyys 

 • Erityistavoitteena yhdistyksen tunnettuuden ja profiilin nostaminen 

 

1 Ympäristökasvatus ja koulutus 

Yhdistys on eri tilaisuuksissa ja vierailuilla jakanut tietoa mm. jätehuollosta, kierrätyksestä, roskattomasta retkeilystä, ruuantuotannon ympäristövaikutuksista ja hävikkiruuasta sekä kiertotalouden perusteista. 

 

Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana Lapin ELY-keskuksen koordinoimassa Lapin luonto- ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä (LYHTY). Ryhmään kuuluu 25 eri alojen toimijaa (mm. Lapin ELY-keskus, Metsähallitus, Metsäkeskus, Luonnonvarakeskus), jotka kokoontuvat kahdesti vuodessa jakamaan tietoa ja oppimaan toistensa toimintatapoja sekä koordinoimaan tapahtumia. 

Yhdistys osallistui Rovaniemen alueen kahdeksasluokkalaiselle suunnatulle Kasit metsään -viikkoon, johon osallistui  Kiertotalous -teemalla. Kasit metsään -viikon rasti suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Viikkoon osallistui 622 nuorta opettajineen.  

Yhdistys on laajentanut toimintaansa varhaiskasvatukseen yhteistyössä Napapiirin Residuum Oy:n kanssa tehdyllä päiväkotikierroksella Rovaniemen, Pellon ja Ranuan alueella. Kierroksella tavoitettiin 1581 lasta ja päiväkotien henkilökuntaa 30 päiväkodissa. Kiertueen tavoitteena oli kasvattaa lasten ymmärrystä ympäristövastuullisuudesta Nalle ja Kierrätyskamut -näytelmän avulla. 

 

2 Talkooleirit ja siivoustempaukset 

Kesällä 2018 järjestettiin yhteistyössä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kanssa kaksi talkooleiriä. Leirit ovat osa jäsenpalveluita ja tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille. Edellisvuosien tapaan leireillä oli sekä ensikertalaisia että jo aikaisemmin talkoilleita ympäri Suomen.  

 

1.-8.7. järjestetyllä UK-puiston talkooleirin aikana uusittiin kahdeksan Hirvaskurun maastohiihtoladun ojia ylittävää puusiltaan. 22.-28.7. pidetyllä Pyhä-Luoston kansallispuiston leirillä  remontoitiin Karhunjuomalammella  päivätupaa, purettiin rakenteita, korjattiin riukuaitaa ja siivottiin ympäristöä. Isokurussa asennettiin rajoitusosan kieltomerkkejä, lisäksi siivottiin tupia. 

  

Rovaniemen Mortinmännikössä järjestettiin vieraslajitalkoot yhteistyössä Lapin luonto- ja ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Lyhdyn kanssa. Talkoissa kerättiin yli 1200 kiloa jättipalsamia. 

 

Rovaniemi-viikon yhteydessä järjestettiin 9.9. Plogging-roskajuoksu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa.  

 

Kaikkiaan talkooleireille ja päivätalkoisiin osallistui 101 vapaaehtoista.  

 

3 Ympäristökampanjat ja –tapahtumat, jäte- ja kierrätysneuvonta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa  

  

Ympäristöseminaari kokosi Leville satakunta ympäristösalan toimijaa, teemalla Resurssiviisaus 

Seminaarissa esiintyivät:  

 • Erityisasiantuntija Sirje Sten, Ympäristöministeriö 

 • Ylitarkastaja Jukka Altervo, Lapin ELY-keskus  

 • Toimitusjohtaja Antti Niskanen, LCA Consulting 

 • Toimitusjohtaja Vesa Soini, Uusiomuovi Oy  

 • Kiertotalousasiantuntija Jenni Rahkonen, Molok Oy  

 • Hallituksen pj. Mikko Ahokas, Tornion Panimo 

 • Johtaja Toni Kuosmanen, Laplans Safaris Oy Länsi-Lappi  

 • Mikko Kärkäinen, Finncont Oy  

 • Erityisasiantuntija Mari Juntunen, Kiertokaari Oy  

 • Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, SYKE  

 • Toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala, Perämeren Jätehuolto Oy  

 • Kiertotalousasiantuntija Tanja Pöyhönen 

 

Pidä Lappi Siistinä ry:n myöntämä Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinto on huomionosoitus henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut merkittävää tai pitkäjänteistä työtä Lapin ympäristön hyväksi. Vuoden 2018 Kultainen Luuta myönnettin Lapland Safaris Oy:lle, sen vastaanotti Lapland Safariksen Länsi-Lapin johtaja Tomi Kuosmanen. Lapland Safariksen ympäristöystävällisyys, kestävän kehityksen mukainen matkailu, vähäpäästöisemmän kaluston hankinta ja sähköllä toimivan moottorikelkan kehittely, sekä luonnon kunnioitus ovat Pidä Lappi Siistinä ry:n kannalta arvostettavia tekoja. 

 

Pidä Lappi Siistinä ry:n historian toinen Kunniajäsenyys myönnettiin Ymprästöseminaarissa Jouni Filpalle kiitoksena pitkäjännitteisestä työstä yhdistyksen hyväksi niin puheenjohtajana kuin hallituksen jäsenenä.   

 

Yhdistys järjesti Jätehuollon Kevätpäivän yhteistyössä Jätehuoltoydistys JHY:n, Team Bothnian, Digipoliksen ja Tornion Panimon kanssa 10.4. Torniossa.   

 

Yhdistys  piti Kiertotalouden perusteet -luennon Rovala-opistossa Rovaniemellä 25.4. ja Kivalo-opistossa Kemissä 27.11.2018.  

 

Muurolan yläkoulussa ja Korkalovaaran yläkoulussa Rovaniemellä sekä Lapinniemen koululla Tervolassa käsittelimme kotitalousryhmissä keittössä syntyvän jätteen lajittelua ja ruokahävikkiä.  

 

Ylläolevissa tilaisuuksissa kohtasimme yhteensä 440 ihmistä.  

 

Yhdistys on mukana Napapiiri-Jukola 2020:n ympäristövaliokunnan työskentelyssä. Valiokunta varmistaa, että Napapiiri-Jukolan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävä kehitys Ekokompassi Tapahtumat -sertifikaatin mukaisesti. Jukolan imagon mukaisesti toiminnoissa tehdään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joista yhtenä osana on jätteiden erilliskeräys.  

 

Yhdistys on lisäksi osallistunut seuraaviin tapahtumiin esittelemällä toimintaansa:  

 • Kuivalihamarkkinat Savukoskella 31.3. 

 • Martin Pilkki Luostolla 6.-7.4. 

 • Jätkänpatsaan lakitus Jätkänpuistossa 30.4.  

 • Erämessut Rovaniemellä 10.-13.5. 

 • Ekoa arkeen –tapahtumat 22.5. Pellossa, 24.5. ja Ranualla 

 • Siivouspäivä Rovaniemen Teatterissa 26.5. 

 • Avoimet kylät -markkinatapahtuma Jaatilassa, Rovaniemellä 9.6. 

 • Ranuan Hillamarkkinat 4.-5.8. 

 • Maaseudulta käsin -messut Louella, Tervolassa 25.-26.8. 

 • Taitava Lappi –sadonkorjuumarkkinat 8.9. 

 • Sahanperän Savotta 9.9. 

 • Pallaspäivä 11.9. 

 • Rovaniemen Steinerkoulun Mikkelin markkinat 29.9. 

 • Ounasjoen monitoimitalon avoimet ovet 6.10. 

 • Muurolan. kirjasto 11.10. 

 • Järjestömessut Lapin Keskussairaalan aulassa 1.11. 

Ylläolevissa tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä 3174 ihmistä.  

 

4 Matkailun jätehuollon kehittäminen tunturialueen jätehuollon kehittämiseen   

  

Yhdistys jätti marraskuussa 2016 kaksi hankehakemusta.  

A. Jätteen kierrätyspisteet tunturialueen pieniin matkailukeskittymiin  

B. Siirrettävä jätteenlajittelupiste tunturialueen tapahtumiin  

 

Näistä rahoitus saatiin B. 2017 ja A. 2018.  

A. Jätteen kierrätyspisteet tunturialueen pieniin matkailukeskittymiin  

B. Siirrettävä jätteenlajittelupiste tunturialueen tapahtumiin 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta tapahtumissa, joissa ei ole toimivaa jätehuoltoa. Tavoitteiden toteuduttua saadaan kerättyä alueen matkailijoilta ja tapahtumavierailta jätteet mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen sekä parannetaan alueen luonnon ainutlaatuisuuden säilymistä sekä kestävää käyttöä.   

Vuoden 2018 marraskuussa yhdistys jätti hakemuksen ”Lapin matkailukeskusten ja hotellien jätteiden kierrätys ja keräily vaihe 1 1.1.2019 -31.12.2019”. Hankkeen tavoitteena on tehostaa jätteiden kierrättämistä matkailukeskittymissä ja hotelleissa, joissa on jo toimivaa jätteen lajittelua.  

 

• kehittää yritysten mahdollisuutta jätteen kierrätykseen  

• luonto- ja ympäristövastuun menetelmien kehittäminen kierrätyksen keinoin  

 

Tavoitteen toteuduttua saadaan kerättyä valitun alueen jätteet mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen sekä parannetaan alueen luonnon ainutlaatuisuuden säilymistä sekä kestävää käyttöä.  

 

5 Jätteen muuttuminen raaka-aineeksi kierrätyksen ja uusiokäytön avulla -hanke  

Eko-oppaan päivityksen pohjalta on aloitettu hanke ”Jätteen muuttuminen raaka-aineeksi kierrätyksen ja uusiokäytön avulla”. Hankkeen kohderyhmää ovat peruskoulun päättävät, lukiolaiset sekä matkailuyritykset ja se toteutetaan yhteistyössä paikallisten jätehuoltotoimijoiden kanssa.  

Hankkeen puitteissa lisätään ymmärystä, miten jätelainsäädännön muutokset vaikuttavat jätteiden lajitteluun kotona, koulussa ja matkailuyrityksissä, miten miten materiaali kiertää uusiksi tuotteiksi ja miten sen käyttöä voi tehostaa.  

Hankkeen puitteissa on vierailtu peruskouluissa ja lukioissa Lapin kunnissa. Hanke jatkuu 31.5.2019 saakka. 

 

6 Jäsen- ja varainhankinta  

PLS ry:n yhteistyökumppaneiksi tulivat vuonna 2018 mm. Mepak-Kierrätys Oy ja Napapiirin vesi ja energia sekä Kiertokaari Oy. Oulun Energia Oy, Napapiirin Kuljetus Oy. 

 

7 Yhdistyksen tunnettuuden ja profiilin nostaminen  

Vuoden 2016 uusittiin Pidä Lappi Siistinä ry:n verkkosivut ja visuaalinen ulkoasu. Tiedottamisen ja viestinnän pohjaksi laadittiin tiedotussuunnitelma, jossa määritettiin mm. tiedottamisen sisältö, välineet ja työnjako. Vuonna 2018 on jatkettu työtä yhdistyksen tunnettuuden ja profiilin nostamiseksi.  

Vuoden 2018 aikana yhdistys julkaisi ensimmäisen Pidä Lappi Siistinä – Keep Lapland Tidy -lehden, jonka artikkelit ovat sekä suomeksi että englannkiksi. Lehden tarkoitus on toimia eko-oppaan rinnalla matkailijoille jaettavana tietoiskuna, miten toimia siistimmän ja viihtyisämmän Lapin puolesta. Tiedottajamme kiersi joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 Lapin matkailukeskuksissa ja koulutti keskuksissa ja yrityksissä lehden jakelusta vastaavat henkilöt.  

Lehteä jaetaan Lapin matkailukeskuksissa, luontokeskuksissa sekä postitetaan yhdistyksen jäsenille. Uusin numero käsittelee ihmisen luontosuhdetta, jokamiehenoikeuksia, vastuullista matkailua sekä ydistyksen järjestämiä talkooleirejä sekä vuoden 2018 aikana toteutettua päiväkotikiertuetta. Lehti tulee jatkossa ilmestymään vuosittain. 

 

 

Yhteistyö  

Pidä Lappi Siistinä ry. on toiminut yhteistyössä mm. Lapin kuntien, paikallisten yritysten, matkailutoimijoiden, Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden, Lapin ELY-keskuksen, jätehuoltoyritysten, oppilaitosten, Paliskuntain yhdistyksen ja Ympäristöministeriön kanssa.  

Yhdistys kiittää lämpimästi vapaaehtoisia, jäseniä, yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat raha-, tavara- ja palvelulahjoituksin sekä työpanoksin tukeneet yhdistyksen toimintaa.  

Erityisesti yhdistys haluaa kiittää seuraavia: 

4H Lappi  

Agnico Eagle Finland Oy  

Alko Oy  

Biobag Finland Oy  

BRP Finland Oy  

Finncont Oy 

Fiskars Oy 

Jätehuoltoyhdistys JHY 

Kuusakoski Recycling  

Lapin ELY-keskus  

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco   

Lapland Hotels  

Lapland Safaris  

Lapin kuntien peruskoulut ja lukiot 

Lapin luonto- ja ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä LYHTY  

Lapin yliopiston ylioppilaskunta  

Lassila & Tikanoja Oyj  

LähiTapiola Lappi  

Mepak-Kierrätys Oy 

Metsähallitus Lapin luontopalvelut  

MHK-Kuljetus Oy  

Molok Oy  

Napapiirin Kuljetus Oy 

Napapiirin Residuum Oy  

Oulun Energia Oy 

Ounasvaaran Hiihtoseura  

Paliskuntain yhdistys  

Pallastunturin luontokeskus  

Paperinkeräys Oy  

Pellon päiväkodit 

Perämeren Jätehuolto Oy 

Pidä Saaristo Siistinä ry  

Perämeren Jätehuolto Oy  

R-Office 

Ranuan päiväkodit 

Rovala-opisto 

Rovaniemen kaupungin ympäristöhuolto 

Rovaniemen päiväkodit  

Sampo Apteekki 

Suomen latu Kiilopää 

Sodankylän kunta  

Suomen Rengaskierrätys Oy  

Tornion Panimo Oy 

Tiedekeskus Pilke  

Ympäristöministeriö 

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Pidä Lappi Siistinä ry     Urheilukatu 9-11 a 4     96100 Rovaniemi    

 

Y-tunnus 0676047-3    

 

posti[at]pidalappisiistina.fi    

 

+358 (0)400 66 55 44