Pidä Lappi Siistinä ry:n syntyhistoriaa

Perustajajäsen Lassi Karivalon puheenvuoro 20-vuotisjuhlaseminaarissa

Olen Lassi Karivalo ja voin esittäytyä myös Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamisen kummiksi tai kätilöksikin, sillä nykyisinhän on kätilöinä myös miehiä. Toimin vuodesta 1984 vuoteen 1996 Suomen WWF:n suojelujohtajana ja siinä roolissa tulin 20-vuotta sitten vaikuttaneeksi Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamiseen.

Nyt PLS ry:n juhlapäivänä sallittakoon vanhojen muistelu, ehkäpä siksikin, että uskoakseni tämän yhdistyksen perustamisvaiheet eivät ole suurimmalle osalle teistä tuttuja. Pyrin tekemään tämän muistelun lyhyen kaavan mukaan, sillä kokemuksesta voin todeta, että kun on kyse yhteistyöstä ja asioista, jotka sijoittuvat Lappiin, niin niistä voisi helposti kirjoittaa romaanin kaikkine käännöksineen ja kuvioineen.

Vuonna 1979 järjestettiin ensimmäinen Tunturiluuta-operaatio, jossa vapaaehtoisten retkeilijöiden toimesta siivottiin käytetyimpiä retkeilyreittejä ja autiotupien ympäristöjä Lapissa. Nämä tunturiluutaoperaatiot saivat jatkoa ja siltä pohjalta alettiin kiinnittää huomiota enemmänkin retkeilystä aiheutuvaan luonnon roskaantumiseen.

Kun ympäristöministeriö perustettiin vuonna 1983, se kiinnitti huomiota Lapin retkeily- ja vaellusreittien roskaantumisongelmaan ja sen pohjalta käynnistettiin ympäristöministeriön rahoittama WWF:n vetämä Pidä Lappi Siistinä projekti. Projektin tehtävänä oli tehdä Lapissa vaellusreittien ja autiotupien sekä tulipaikkojen roskaantumisselvityksiä, järjestää tunturiluutaoperaatioita ja valmistaa retkeilijöille suunnattua valistusaineistoa roskaantumisongelman vähentämiseksi. Näin toimittiinkin joitain vuosia.

WWF:n toimintaperiaate oli tuolloin ja on vieläkin, että sen tehtävänä on olla asioiden edelläkävijä ja käynnistäjä, ja kun toiminta on saamassa vakiintuneen luonteen, WWF pyrkii siirtymään sivuun ja jättämään toiminnan joko viranomaisten tai tarvittaessa perustettavan uuden organisaation vastuulle. Juuri tästä viimeksi mainitusta asiasta on tai oli kysymys Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamisessa.

Vuoden 1986 alkupuolella käynnistin alustavat keskustelut ympäristöministeriön Matti Vehkalahden ja Tuomas Aarnion kanssa ajatuksesta WWF-vetoisen Pidä Lappi Siistinä projektin siirtämisestä Lapissa toimivan tai sinne perustettavan organisaation vastuulle. Mielessä oli, kuinkas muutoin Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintamalli. Ympäristöministeriö kannatti ajatusta ja siitä se lähti asia etenemään.

Päätin ottaa strategiaksi sen, että Pidä Lappi Siistinä projektiin tulee saada selvitysmies Lappiin tehtävänään kartoittaa Lapissa ilmapiiriä Pidä Lappi Siistinä yhdistyksen perustamiseksi. Projektissa työskennelleen Ari Seppäsen kautta sain tietää Lapissa toimivasta henkilöstä nimeltään Hannu Mustonen, joka voisi olla tehtävään sopiva.

Asiat etenivätkin niin, että Hannu otti vastaan keväällä 1986 silloisen työnsä ohessa Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamisen selvitystyön. Minulla oli tavoitteena aikataulu, jossa selvitystyön tuloksena oltaisi voitu perustaa yhdistys Lappiin syksyllä. No, eihän se asia tietystikään niin mennyt.

Jo loppukeväästä tai alkukesästä alkoi Lapissa kähinä, jossa Lapin luonnonsuojelupiiri lähti pelaamaan omaa peliään ja kysymys oli myös rahasta. Piiri katsoi, että se olisi oikein taho käyttämään ympäristöministeriön tunturialueiden jätehuoltoon kohdentamia rahoja WWF:n tai perustettavan Pidä Lappi Siistinä ry:n sijaan.

Saadakseni asiat omalta kannaltamme oikealle tolalle kutsuin koolle kokouksen ympäristöministeriöön, jossa päätettiin, että asiassa edetään suunnitellusti Hannu Mustosen toimiessa selvitysmiehenä ja että Rovaniemellä pidetään 15.9. 86 kokous johon kutsutaan kaikki mahdolliset tahot asiasta kiinnostuneet tahot keskustelemaan Pidä Lappi Siistinä ry.n perustamisajatuksesta.

Hannu lähetti kutsut samalla kävi myös neuvotteluja yritysten kanssa, jotta perustettavalla yhdistyksellä olisi yhteiskunnan tuen lisäksi taloudellinen tukijalka yritysten sponsoroinnin kautta. Yritysnimi Säkkiväline astui jo silloin kuvioon mukaan.

Maanantaina 15.9. pidettiin sitten neuvottelukokous Pohjanhovin kabinetissa alkaen klo 12. Kävimme kokouksessa aluksi lävitse WWF:n vetämän Pidä Lappi Siistinä projektin ja sen tulokset ja sen päälle esittelimme mallin, jolla Lappiin perustettava Pidä Lappi Siistinä ry ottaisi toiminnan vastuulleen. Valtaosa käytetyistä puheenvuoroista antoi tukensa ajatukselle perustaa PLS ry. Soraääniäkin esiintyi. Lapin maakuntaliitto ja Lapin luonnonsuojelupiiri vastusti hanketta.

Tuli myös haukkuja, eli WWF:ää haukuttiin siitä, että se oli ryöstänyt itselleen rahat, jotka olisivat kuuluneet lappilaisten käyttöön tai että mitä se WWF tulee tänne Lapin puhtaaseen luontoon Helsingin saastasta Lapin luonnon roskaantumisongelmasta vouhottamaan. Pysyköön siellä kehä III:n sisäpuolella. Totesin silloin siihen, että kun tunturialueen jätehuollon rahoja tuli ympäristöministeriöön haettavaksi yksikään organisaatio Lapista ei ollut niistä kiinnostunut.

Kokouksen johtopäätös oli kuitenkin, että WWF lähestyy kirjeitse (yhdistyksen sääntöluonnoksen kanssa) kokoukseen kutsuttuja tahoja kutsumalla heidän vielä ennen vuoden loppua pidettävään PLS ry:n perustavaan kokoukseen ja ilmoittamalla samalla halukkuutensa tukea (myös rahallisesti) tai liittyä perustettavaan yhdistykseen.

Kävi kuitenkin niin, että pyytämäämme määräaikaan mennessä olimme saaneet vastauksen vain neljältä organisaatiolta. Kun Hannu oli tehnyt soittokierroksia niille, jotka eivät olleet vielä vastanneet, ilmeni että kyllä asia oli käsittelyssä, mutta se vie oman aikansa.

Teimme taas strategian muutoksen ja päätimme jatkaa vastausaikaa joulukuuhun tiedostaen samalla, ettei tavoitteeni saada yhdistys perustettua vuoden 1986 nimissä onnistu. Informoin asiasta ympäristöministeriötä, koska alun perin oli ajatuksena, että PLS ry olisi jo hakenut ennen vuoden loppua ympäristöministeriöstä tunturialueiden jätehuollon kehittämiseen tarkoitettuja varoja. Nythän se ei olisi enää ollut mahdollista.

Sovittiin, että WWF hakee, kuten aikaisemminkin rahoja, ja jos yhdistys perustetaan, rahoittaisi se yhdistyksen toimintaa ympäristöministeriöstä saamillaan rahoilla. Asia oli siis siltä osin kunnossa.

Joulukuun 17. pidettiin siten kokous, jossa käytiin lävitse saatu palaute ja samalla käytiin lävitse yhdistyksen säännöt. Kaikki muut palautteet olivat perustamiselle myönteisiä, paitsi Lapin luonnonsuojelupiiri, joka edelleen vastusti Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamista. Kokouksen lopputulema oli, että päätimme kutsua koolle Pidä Lappi Siistinä ry:n perustavan kokouksen tammikuun 28. päivä klo 12 ja pitopaikkana Pohjanhovi. Hannu velvoitettiin käymään myös taustaneuvotteluja perustettavan yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja etenkin sen mahdollisesta puheenjohtajasta.

Kaikki oli tehty, taustatyö (jota nykyisin nimitetään lobbaamiseksi), kun aloitin kokouksen puheenjohtajana Pidä Lappi Siistinä ry:n perustavan kokouksen 28.1.87 klo 12.

Paikalla ollut Lapin maakuntaliitto ilmoitti vastustavansa yhdistyksen perustamista, mutta muut läsnäolijat olivat sen perustamisen puolesta ja yhdistys perustettiin puheenjohtajanaan Paavo Hokka. Muut hallituksen jäsenet olivat Veikko Huttu-Hiltunen (Paliskuntain yhdistys), Heikki Gröhn (Ounasvaaran Latu ry), Mikko Liukkonen (Suomen kalamiesten Keskusliitto), Irma Lähdesmäki (Rovaniemen kaupunki), Liisa Mäenpää (Lapin Marttapiiriliitto), Veijo Peurasaari Keminmaan kunta), Eero Svanberg (Lapin lääninhallitus), Erkki Tuovinen (Metsähallitus) ja Lassi Karivalo (Suomen WWF).

Oma päiväkirjamerkintän tuolta päivältä päätyy toteamukseen: ”Kerrankin tulin tyytyväisenä Rovaniemeltä kokoustamasta. Jo vain - oli hyvä juttu!

Seurasin WWF:ssä ollessani kymmenkunta vuotta läheltä PLS ry:n toimintaa ja sittemmin Metsähallitukseen siirtyneenä sitä vähän kauempaa. Pidä Lappi Siistinä ry on tehnyt erinomaista työtä Lapin ympäristön ja luonnon hyväksi. Ei siis ole minun tarvinnut hattu silmillä tai kiertoteitä kulkea PLS ryn vuoksi.

Omasta puolestani haluan kiittää Hannua mittavasta työstä Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnanjohtajana.

Haluan kiittää myös yhdistyksen hallituksia, jotka ovat ratkaisevassa asemassa yhdistyksen toiminnasta päätettäessä. Kiitos kuuluu myös niille lukuisille vapaaehtoistyöläisille sekä viranomais- ja yritysyhteistyökumppaneille erinomaisista saavutuksista. Toteamalla. että ilman rahaa yhdistystoiminta on pelkkää seurustelua, haluan kohdistaa kiitokset Pidä Lappi Siistinä ry:tä taloudellisesti tukeneille yksityisille henkilöille, yrityksille ja ympäristöministeriölle. Te kaikki yhdessä olette tehneet PLS ry:n toiminnan mahdolliseksi.

Menestystä PLS ry:lle seuraaville 20 vuodelle!

Lassi Karivalo

WWF:n suojelujohtaja 1984-1996

PLS ry:n perustajajäsen