Kiertotalous Ympäristöseminaarin 2017 teemana

Pidä Lappi Siistinä ry:n järjestämä ympäristöseminaari pidettiin tänä vuonna Saariselällä 2.-3.2.2017. Seminaariin osallistui hieman alle sata Pidä Lappi Siistinä ry:n yhteistyökumppania. Seminaarin teemana tänä vuonna oli kiertotalous.

Seminaarin avauspuheenvuoron tuli pitämään Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja päivän pääpuheenvuoron piti Motivan johtava asiantuntija Paula Eskola. Puhujia seminaarissa oli yhteensä 17 ja kaikkien esitykset toivat esille kiertotaloutta omalta alaltaan. Ensimmäisen kerran seminaarissa nimitettiin kunniajäsen. Kunniajäseneksi nimettiin Ympäristöministeriön entinen ylitarkastaja Rainer Lahti.

Tänä vuonna Pidä Lappi Siistinä ry:n puheenjohtaja Leo Pitkänen ojensi 15. Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinnon VR Groupin edustajalle Nina Routti-Hietalalle VR Groupin hienosta työstä ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Kultainen Luuta on huomionosoitus yhteisölle, joka on osoittanut merkittävää tai pitkäjänteistä työtä Lapin ympäristön hyväksi. VR Group on panostanut juniensa ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen, ja näin pitää huolta omalta osaltaan myös Lapin luonnosta.

Seminaarin avauspuheenvuorossa Hannele Pokka aloitti puheensa tärkeällä asialla. Joka vuosi elämme yli maapallon varojen. Suomessa kulutetaan noin kolmen maapallon verran luonnonvaroja vuosittain. Maailmanlaajuisesti kulutimme luonnonvarat loppuun vuonna 2016 jo elokuun alussa. Suomessa vastaava päivä oli jo huhtikuun puolivälissä. Pokka sanoi, että tähän asiaan tarvitaan ratkaisu ja ettemme voi elää joka vuosi seuraavan vuoden luonnonvaroilla. Kiertotalous nähdään yhtenä tehokkaana keinona luonnonvarojen hukkaamisen estämisessä.

Kiertotaloudessa resurssien ja jätteiden hukka on minimoitu, ja kaikki sivuvirrat on otettu mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Materiaaleille ja laitteille luodaan arvoa, joka säilyy koko elinkaaren. Sitran selvityksen mukaan kiertotalous on Suomella 2,5 miljardin euron mahdollisuus kehittyä. Suomella on hyvät mahdollisuudet päästä kiertotalouden kärkisijoille maassamme olevan tekniikan, teknologiaosaamisen ja cleantechin ansiosta.

Seminaarin pääpuhuja Paula Eskola kertoi esityksessään teollisten symbioosien tärkeydestä kiertotaloudessa. Motiva on kehittänyt toimintamallia FISS (Finnish Industrial Symbiosis System), jossa yritykset ja muut toimijat pyrkivät tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä. Toimijat luovat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä toistensa jätteitä, teknologiaa, osaamista, palveluja tai sivuvirtoja, ja näin minimoimalla symbioosissa olevien kustannuksia. FISS-mallilla pyritään edistämään symbioosien kehittymistä ja löytämään synergioita vapaana olevien resurssien välillä. Eskolan mukaan FISS-toiminnassa on tällä hetkellä mukana 599 yritystä ja synergiamahdollisuuksia on tunnistettu jo yli 2 500. Käytännössä mallissa tunnistetaan tuote ja sille mahdollinen tarvitsija, ja pyritään saattamaan ne yhteen. Yhteistyön sujumiseksi on löydettävä oikeat linkit myös esimerkiksi kuljetukseen ja pakkaukseen. Ympäristö rasittuu vähiten silloin kun kaikki resurssit on käytetty niin tehokkaasti kuin mahdollista.

Hyvä esimerkki kiertotaloudesta ja tällä hetkellä jätteeksi luokitellun materiaalin hyödyntämisestä on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Pasi Raution esittelemä polttotuhka. Polttolaitoksista syntyvää tuhkaa on käytetty metsän lannoittamisessa. Tulokset ovat Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa jopa parempia kuin kaupallisella väkilannoitteella. Tuhkan käytössä ei tutkimuksessa löytynyt ongelmia raskasmetallien tai haitta-aineiden osalta.

Kiertotaloutta edistetään myös tehokkaammalla kierrätyksellä. Lassila & Tikanojan myyntipäällikkö Erkki Mäkelä esitteli L&T:llä kehitteillä olevan Kierrätysbotti Kikka -sovelluksen, jossa tekoäly osaa antaa kierrätysohjeita kysytylle tavaralle ja neuvoa asiakkaan lähimpään asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Kuusankoski Oy:n yhdyskuntasuhteiden johtaja Risto Pohjanpalo kertoi puheenvuorossaan Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry:stä eli YTP:stä. YTP on ympäristöalan vastuullisten yritysten elinkeinopoliittinen edunvalvontajärjestö, jossa Suomen suurimmat yksityiset ympäristöalan yritykset ovat mukana. YTP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa kilpailumahdollisuudet markkinoilla ja rakentaa toimivat yhteistyösuhteet julkiseen sektoriin. YTP on ollut mukana esimerkiksi jouluna 2016 järjestetyssä Kinkkutempussa, jossa kerättiin kinkunrasvoja dieselin raaka-aineeksi.

Kiertotalouden potentiaaliin ollaan Suomessa heräämässä. Kiertotalous on vielä alkutekijöissään mutta ideoita aletaan vähitellen saamaan teoriasta toimintaan. Paljon työtä tehdään jo laboratorioissa. Pidä Lappi Siistinä ry:n sivuilta löytyvässä esityksessä kerrotaan muun muassa VTT:n kehittämästä teknologiasta, jossa sekalaisista kuiduista pystytään valmistamaan käyttökelpoista kangasta. Ilman tätä taustatyötä ei saada toimivia prosesseja teollisuuden käyttöön.

Tags: kiertotalous, ympäristöseminaari

Viimeisimmät
Arkisto
Avainsanat
Seuraa meitä
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square