KULTAINEN LUUTA -palkinto

Pidä Lappi Siistinä ry:n myöntämä Kultainen Luuta - ympäristötekopalkinto on huomionosoitus henkilölle tai yhteisölle, joka on osoittanut merkittävää tai pitkäjänteistä työtä Lapin ympäristön hyväksi.

Kultaisen Luudan myöntämisen tavoitteena on välittää positiivista viestiä ja innostaa eri tahoja yli toimialarajojen siirtymään Lapin ympäristön kannalta suotuisampiin toimintatapoihin ja esimerkillisiin käytäntöihin. Lisäksi palkinnon tarkoitus on lisätä alueellista yhteistyötä, jätehuollon kehittämistä, tiedottamista ja sitä kautta ympäristötietoisuutta.

Alkuperäinen Kultainen Luuta on suunniteltu ja valmistettu Länsi–Lapin Ammatti–Instituutissa Tervolassa. Suunnittelusta ja valmistuksesta on vastannut Kristiina Narva. Palkinto on valmistettu vuolukivestä ja Tervolan graniitista. Uudistetun Kultaisen Luudan on suunnitellut taideseppä Risto Immonen. Kultainen Luuta on myönnetty vuodesta 2007 alkaen.

2020 Vihreä ja kestävä Kemi -hanke

Pidä Lappi Siistinä ry on myöntänyt Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinnon Ympäristöseminaarissa Levillä 23.1.2020 Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeelle. Palkinnon oli vastaanottamassa hankevastaava Eija Kinnunen.

Kemin kaupunki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja aloitti työn käytännön tekemisistä. Työn raameina ja suunnan antajana toimii ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti, jonka Kemin kaupunki sai keväällä 2019 toisena suomalaisena kaupunkina. Konkreettiset toimet näkyvät: Ruokahävikkiä vähentävä suosittu sosiaalinen keittiö –kokeilu on tavoittanut satoja erilaisia ihmisiä. Jätteidenlajittelun järjestäminen puolestaan kannustaa kaikkia ympäristötekoihin sekä töissään että myös kodeissaan. Paikallinen jätehuoltoyritys aloitti muovin keräämisen hyötykäyttöön, mikä on helpottanut ja siten lisännyt alueen muovin lajittelua.

Uusiouutisten jutun Kemin hankkeesta voit lukea täältä.

2019 Seija ja Hemmo Lyytinen

Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinto ojennettiin vuoden 2019 ympäristöseminaarissa Ylläksellä Seija ja Hemmo Lyytiselle. Seija ja Hemmo ovat 1990-luvulta alkaen pitäneet ihailtavalla tavalla huolta luontoleirien talkoolaisten hyvinvoinnista valmistamalla haastavissa maasto-olosuhteissa maukasta ja ravitsevaa ruokaa. He ovat luontoleiriemme sydän. Luudan saaneet omistivat palkinnon myös kaikille talkoolaisille vuosien varrelta. 

2018 Lapland Safaris Oy

Perinteinen Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinto ojennettiin 2018 ympäristöseminaarissa Levillä Lapland Safarikselle. Palkinnon ojensivat Pidä Lappi Siistinä ry:n hallituksen pj. Leo Pitkänen ja sen vastaanotti Lapland Safariksen Länsi-Lapin johtaja Tomi Kuosmanen.

 

Lapland Safariksen ympäristöystävällisyys, kestävän kehityksen mukainen matkailu, vähäpäästöisemmän kaluston hankinta ja sähköllä toimivan moottorikelkan kehittely, sekä luonnon kunnioitus ovat Pidä Lappi Siistinä ry:n kannalta arvostettavia tekoja. 

2017 VR

Perinteinen Kultainen Luuta -ympäristötekopalkinto ojennettiin 2017 ympäristöseminaarissa Saariselällä VR Groupille. Juna on ympäristöystävällisin keino matkustaa Lappiin. PLS ry arvostaa VR:n pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi. Palkinnon ojensivat hallituksen pj. Leo Pitkänen ja kansliapäällikkö Hannele Pokka ja sen vastaanotti yhteiskuntasuhdepäällikkö Nina Routti-Hietala.

2016 BRP Finland

Kultainen Luuta -palkinnon sai BRP Finland Oy tunnustuksena ympäristön huomioimisesta yrityksen toiminnassa. Palkinnon vastaanottanut Marko Kotala kertoo, että yrityksessä mm. kierrätetään jätteistä 98 prosenttia ja kehitetään vähäpäästöisempiä moottorikelkkoja.

2015 Metsähallituksen Lapin luontopalvelut

Kultainen Luuta -tunnustus myönnettiin Metsähallituksen Lapin luontopalveluille tunnustuksena luonnon virkistyskäytön ja kestävän luontomatkailun kehittämisestä. Luontopalvelut on vastuullisella tavalla ottanut toiminnassaan huomioon ympäristövaikutukset ja ympäristön kokonaisvaltaisen suojelun. Palkinnon luovutti 5.2.2015 Ympäristöseminaarin avannut maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo. Palkintoa olivat vastaanottamassa Metsähallitukselta aluepäällikkö Sakari Kokkonen ja puistomestari Timo Reinvuo.

2013 Jusu Toivonen, Rukakeskus Oy/Pyhätunturi Oy

Kultainen Luuta myönnettiin ympäristöseminaarissa Luostolla ympäristövastaava Jusu Toivoselle Rukakeskus Oy/Pyhätunturi Oy:stä tunnustuksena hänen esimerkillisestä työstään ympäristöasioiden kehittämisen parissa. Erityisesti ympäristöohjelman menestyksekäs toteuttaminen ja saavutetut tulokset matkailualalla toimivat esimerkkinä muillekin tahoille ympäristöystävällisen toiminnan kehittämisessä

2012 Levin Matkailu Oy:n Green Start -ohjelma

Levin ympäristötiimi on toiminnallaan ja yhteistyöllään Levin alueen yrityksien kanssa vaikuttanut ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistämiseen niin matkailijoiden kuin paikallisten yritysten ja asukkaiden keskuudessa. Erityisesti Green Start -ohjelmassa määritellyt ympäristötyön lähtökohdat, joihin yritysten tulee sitoutua, toimivat konkreettisina tavoitteina ja esimerkkeinä muillekin tahoille ympäristöohjelman käytäntöön tuomisessa.

Kultaisen Luudan vastaanotti Levin Matkailu Oy:n markkinointikoordinaattori ja ympäristötiimin edustaja Annika Anttila. Yhteistyön merkitystä ja esimerkillistä toimintaa ympäristöasioissa Anttila kuvaili Levin ympäristöarvoissakin mainitulla lausahduksella: ”On parempi, että 100 ihmistä tekee 5 asiaa ympäristön puolesta kuin että 5 ihmistä tekee 100 asiaa”.

Pidä Lappi Siistinä ry on ollut monesti mukana Levin ympäristöpäivillä, jossa niin matkailijat, paikalliset asukkaat ja yrittäjät kuin ympäristöalan toimijat kokoontuvat vuosittain. Ympäristöpäivien tarkoitus on edistää ympäristötietoisuutta ja korostaa pienten ja yksinkertaistenkin ympäristötekojen – esimerkiksi turhien valojen sammuttamisen, roskattomuuden ja paikallisten tuotteiden ja palveluiden – merkitystä. Yhdistyksen ympäristöyhteistyö niin Levin kuin muidenkin Lapin matkailukeskusten ja yrittäjien parissa tulee jatkumaan erilaisten tempausten ja projektien merkeissä

2011 Tuulikki Luoma, Kolarin kunta

Pidä Lappi Siistinä ry on myöntänyt 10. Ympäristötekopalkinnon. kolmannen Kultaisen Luudan Kolarin kunnan terveystarkastajalle ja ympäristönsuojelusihteerille Tuulikki Luomalle. Palkinto luovutettiin Ympäristöseminaarissa Levillä 3.2.2011.

Tuulikki Luoma on tehnyt lyhyessä ajassa merkittävää työtä Kolarissa ja Yllästunturin matkailualueella jätteiden kierrättämisen, sekajätteen vähentämisen ja roskaamisen estämisen eteen.   Hän on toiminnallaan tuonut esille lajittelun ympäristöä säästävää merkitystä niin kuntalaisten, kuin matkailijoidenkin keskuudessa.

Erityisesti Tuulikki Luoman panos on ollut merkittävä biojätteen erilliskeräyksen alueellisessa kehittämisessä ja sen paikallisessa hyödyntämisessä. Tämä on myös hyvänä esimerkkinä Lapin muille tunturikeskuksille ja matkailualueille kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen jätehuollon järjestämisestä. Tällä on suuri imagollinen merkitys Lapin matkailulle.

2009 Pidä Saaristo Siistinä ry

Pidä Lappi Siistinä ry on päättänyt myöntää tänä vuonna yhdeksännen Ympäristötekopalkinnon, toisen Kultaisen Luudan, Pidä Saaristo Siistinä ry:lle. Palkinto luovutettiin perjantaina 24.7.2009 Pidä Saaristo Siistinä ry:n 40-vuotisjuhlassa Turussa.

Pidä Saaristo Siistinä ry on tehnyt mittavan työn saariston, rannikkoalueiden ja Järvi-Suomen puhtauden ja siisteyden hyväksi. Yhdistyksellä on ollut tärkeä rooli toiminta-alueensa jätehuollon toteuttamisessa, ympäristökasvatuksessa ja matkailun edistämisessä. Tänä päivänä toiminnassa näkyy myös kansainvälisyys tiiviinä yhteistyönä mm. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa.

Pidä Saaristo Siistinä ry oli myös keskeinen tekijä ja innostava esimerkki Pidä Lappi Siistinä ry:n perustamiselle 22 vuotta sitten.

2007 Veikko Salli, Molok Oy

Veikko Salli on tuonut yli 15 vuotta sitten aivan uudenlaisen ajattelutavan jätteiden keräykseen ja kehittänyt syväkeräysjärjestelmän, Molokin. Molok–järjestelmä sopii hyvin ympäristöön ja on hygieeninen, sekä  logistisesti helppokäyttöinen.


Molok-järjestelmää viedään nykyään yli 30 maahan ja sillä hoidetaan eri puolilla maailmaa usean miljoonan kuluttajan jätehuolto. Lapissa syväkeräysjärjestelmällä on merkittävä osa kuntien ja haja-asutusalueiden, sekä tunturi- ja erämaa-alueiden jätehuollossa.

Please reload

Ympäristöteko Lapissa -kunniakirja

Tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta Lapin ympäristön hyväksi ennen Kultaista Luutaa Pidä Lappi Siistinä ry jakoi Ympäristöteko Lapissa -kunniakirjan seuraaville toimijoille:

2006            Kuusakoski Oy

2004            Paperinkeräys Oy

2003            Kemijoki Oy

2001            Lappset Group Oy

2000            Lassila & Tikanoja Oyj

1999            Kesko

1998            Suomen Rengaskierrätys Oy