UUTISET 1.12.2020 ASTI

Vuosikokous 30.11.2020

12.01.2020

Pidä Lappi Siistinä ry:n hallitus 2019-2020 katsoi 9.9.2020 pidetyn vuosikokouksen mitättömäksi, ja kutsui koolle uuden vuosikokouksen 30.11.2020. Marraskuiseen kokoukseen järjestettiin jäsenille etäyhteys, joka innosti 30 henkilöjäsentä ottamaan osaa kokoukseen ja siinä käsiteltyihin asioihin. 

 

Kokous oli pitkä, ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Vuoden 2019 tilinpäätös herätti jäsenten keskuudessa kysymyksiä niin paljon, että kokous päätti jättää sen hyväksymättä. Lisäksi kokous päätti, että hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta. Kokouksessa keskusteltiin myös erityistilintarkastuksen tilaamisesta.

 

Kokouksessa valittiin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Salla Laukkanen. Hallituksen jäsenten määräksi päätettiin kuusi ja jäseniksi valittiin Tuomas Honkonen, Asko Häiväläinen, Satu Katila, Markku Nykänen, Terttu Nykänen ja Heini Pajala. He ovat kaikki olleet vuosia yhdistyksen jäseniä, osallistuneet lukuisia kertoja talkooleireille ja seuranneet aktiivisesti yhdistyksen toimintaa. Edellisessä hallituksessa toimineet jäsenet eivät asettuneet ehdolle. 

 

Salla Laukkanen kertoo, että uusi hallitus tulee tilaamaan erityistilintarkastuksen vuosikokouksen linjausten mukaisesti. "Epäkohtien selvittäminen ei kohdistu kehenkään henkilönä, vaan yhdistyksen toiminnassa ilmenneisiin epäkohtiin ja kyseenalaisuuksiin." Vuosikokouksessa esitettiin runsaasti kritiikkiä mm.yhdistyksen talousasioiden hoidosta ja riittämättömästä tiedottamisesta. "Asiat on syytä tutkia, jotta epäilyksen alaiset seikat saadaan selvitettyä, ja toimintaa voidaan jatkaa puhtaalta pöydältä. Julkista rahoitusta saavana toimijana yhdistyksen tulee käyttää vastuullisesti saamaansa tuki niihin toimintoihin, joihin se on myönnetty. Myös muiden rahoittajien osoittama tuki tulee kohdistaa yhdistyksen ydintoimintaan. Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat toiminnan jatkumossa avaintekijöinä." 

 

Tuore puheenjohtaja iloitsee jäsenten runsaslukuisesta osallistumisesta. "Kolmekymmentä jäsentä vuosikokouksessa on hieno saavutus. Kiitämme kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja toivomme, että voimme rakentaa yhdessä yhdistyksen toimintaa läpinäkyvällä, avoimella tavalla eteenpäin. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita sekä muita yhdistyksen toiminnan eteen toimijoita. Toivomme, että yhdistyksen työ saa jatkua hedelmällisessä yhteistyössä kaikkien sen sidosryhmien kanssa."

Jouni Filpan muistolle

04.27.2020

Pidä Lappi Siistinä ryn pitkäaikainen jäsen ja entinen puheenjohtaja, kunniajäsen Jouni Filppa (s. 22.2.1942 k. 27.3.2020) nukkui pois 27. maaliskuuta 2020 Rovaniemellä. 

Yhdistyksen toimintaan hieman Filpan jälkeen mukaan tullut, yhdistyksen varapuheenjohtaja Osmo Kurola muistelee Jounia: 

“Jouni oli aktiivinen jäsen ja entinen puheenjohtaja (2005 - 2012), hallituksen jäsenenäkin vuosia. Hänen toimintansa ei rajoittunut pelkästään hallintotehtäväiin, vaan hän oli aina mukana siivoustalkoissa muun muassa Ounasvaaralla. Usein kävimme yhdessä myös talkooleireillä katsomassa toimintaa. Hän oli moninainen osallistuja ja avulias, aina valmiina tekemään kaikkea.” 

Pidä Lappi Siistinä -yhdistyksen lisäksi Filppa oli aktiivinen toimija Rovaniemen rotareissa sekä Ounasvaaran Hiihtoseuran johtokunnassa. Työuransa hän teki Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtajana sekä Peräpohjolan maanviljelysseurassa (nykyisin ProAgria Lappi). 

Vieraskasvijätteen hävittämistä helpotettiin Keminmaassa ja Torniossa

Tiedote 28.8.2020 (julkaisuvapaa heti) 

Meri-Lapissa on kesän aikana kokeiltu vieraskasvijäteastioita helpottamaan vieraskasvien torjunnasta syntyvän jätteen käsittelyä. Astiat ovat toimineet hyvin ja niille on ollut selvä tarve. 

Tornion ja Keminmaan kunnat ottivat osaa valtakunnallisiin vieraslajitalkoisiin ja helpottivat vieraslajien torjunnasta syntyvän jätteen loppusijoittamista vieraskasvijäteastioilla. Isojen toimijoiden osallistuminen toimii esimerkkinä ja kannustaa myös kuntalaisia haitallisten vieraskasvien torjuntaan. ”Jäteastiat ovat antaneet intoa torjuntaan, kun ei ole tarvinut miettiä, että mihin kasvijätteen vie ja paljonko siitä joutuu maksamaan! On ollut tosi helppo vain tuoda jätteet tänne!”, iloitsee talkoilija Torniosta. 

Kuntalaisten kannustaminen vieraskasvien torjuntaan ja vieraskasviongelmaan ajoissa puuttuminen tuovat säästöjä pitkällä tähtäimellä. Mitä enemmän toimia tehdään nyt, sitä vähemmän vieraskasvit, kuten jättipalsami ja lupiini, ehtivät ottaa jalansijaa Lapissa. Tämä näkyy suoraan jätemäärissä, kun torjuttavaa on vähemmän. ”Haluamme olla mukana haitallisten vieraskasvien torjuntatalkoissa ottamalla vieraskasvijäteastioiden jätteet sekä yksityisten kuntalaisten vieraslajijätteet maksutta vastaan”, sanoo Jätekeskus Jäkälän tiedottaja Satu Keski-Antila.

 

Torniossa vieraslaji-jäteastioita sijoitettiin juhannuksen jälkeen kolmeen paikkaan, johon kuntalaiset voivat maksutta käydä tuomassa vieraskasvijätteet pihaltaan tai muusta torjuntakohteesta. Jäteastiat ovat täyttyneet jo useampaan kertaan. Lassila&Tikanoja on tarjonnut jätteelle ilmaisen kuljetuksen sekä Jätekeskus Jäkälä ilmaisen vastaanoton. Lassila&Tikanojan Liiketoimintapäällikkö Marko Kaveri kiittelee projektia: ”Tämä oli todella hyvä ja onnistunut käytännön ympäristö teko. Iso kiitos kaikille talkoolaisille!” 

Jäteastiat ovat saaneet ihan valtakunnallistakin huomiota ja ovat olleet kehuttuja. Ympäri lappia on tullut viestejä, että vastaavanlaisia pitäisi olla muuallakin. Vieraskasvien torjunnassa kasvijätteen loppusijoittaminen on usein ongelmallista, sillä se pitäisi sijoittaa maksulliseen sekajätteeseen, eikä kompostiin tai puutarhajätteeseen. Haitallisten vieraslajien torjunta on tärkeää, sillä lajit uhkaavat kotoperäisiä lajejamme ja luonnon monimuotoisuutta. Vieraskasvijäteastiat olivat poikkeusajan vaihtoehtoinen idea normaaleille torjuntatalkoille, ja mukana projektissa olivat Keminmaan ja Tornion kunnat, Pidä Lappi Siistinä ry, Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke sekä Lassila&Tikanoja ja Jätekeskus Jäkälä. 

Jäteastiat löytyvät ainakin Torniosta ja Keminmaasta taas ensi kesänä, mitenköhän muissa Lapin kunnissa? 

Lisätietoja ideasta:
Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hanke, essi.vakkuri@maajakotitalousnaiset.fi 050-514 6151

Pidä Lappi Siistinä ry, posti@pidalappisiistina.fi 0400-665544

Järjestelyt yhdistyksessä poikkeustilan aikana

03.23.2020

Toimistomme hiljenee: Sanna on lomautettu ajalle 1.4. - 31.5.2020, mutta Miia jatkaa töissä - tosin etänä.

Koronavirusepidemian takia olemme peruneet menoja: yhden kouluvierailun, Martinpilkin, Rovaniemen vapputapahtuman ja Residuumin Ekoa arkeen -päivän. Keväälle on sovittuna vielä kaksi koulukäyntiä, jotka siirretään syksylle.

Miian saa kiinni sähköpostilla miia.palovaara@pidalappisiistina.fi tai posti@pidalappisiistina.fi ja häneen voi olla yhteydessä seuraavissa keskeneräisissä asioissa:

- vieraskasvitalkoot
       * Rovaniemellä Lapin luonto- ja ympäristökasvatus LYHTY -ryhmässä sekä
       * ympäri Lappia taajamien ulkopuolella Maa- ja kotilalousnaisten vieraskasvihankkeen yhteydessä)
- talkooleirit UK-puistossa ja Martimoaavalla
- Siisti biitsi -talkoot Sodankylässä ja Kemissä
- Napapiiri-Jukola
- Partioaitan Ympäristöbonus: markkinointi ja tulevan leirin suunnittelu yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa
- ympäristökasvatus:
       * syksylle suunnitellun kouluvierailukiertueen valmistelu
       * perutun kouluvierailun mahdollinen korvaaminen toisenlaisella toteutustavalla (kierrätys, ruokahävikki, kestävä kehitys)
- viestintä: Pidä Lappi Siistinä -lehti, uutiskirje, sosiaalinen media, blogi
- tapahtumat:
       * myöhemmin tälle vuodelle sovittujen tapahtumisen valmistelu
       * peruttujen tapahtumien mahdollinen korvaaminen toisenlaisella toteutustavalla
- jäsenasiat: jäsenyys, jäsenmaksut
- yhteistyökumppanit
- Ympäristöseminaari 2021

Pitäkää huoli itsestänne ja toisistanne!

Pidä Lappi Siistinä ry saa merkittävän lahjoituksen Partioaitalta

01.24.2020

Pidä Lappi Siistinä ry saa merkittävän lahjoituksen, kun Partioaitta valitsi sen yhdeksi vuoden 2019 Ympäristöbonuskohteista. Lahjoitussumma kertyy vuoden 2020 ajan, ja se jaetaan Pidä Lappi Siistinä ry:n, John Nurmisen Säätiön ja SOS-lapsikylän kesken. Pidä Lappi Siistinä saa koko vuonna kerätystä summasta 50%.

 

Pidä Lappi Siistinä ry on valittu yhdeksi Partioaitan vuoden 2020 Ympäristöbonuskohteista. Partioaitan vuosittain jaettava Ympäristöbonus lahjoitetaan Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Lahjoitus kertyy Partioaitan kanta-asiakasjärjestelmän, 365-klubin, kautta tehdyistä ostoista, joista Partioaitta tilittää vuosittain 1 %:n Ympäristöbonukseen. Lahjoituksen lopullinen summa selviää vuoden päättyessä.

 

Lappi Siistinä ry aikoo käyttää bonussumman Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Hetta-Pallas vaellusreitin kunnostamiseen.

 

”Ympäristöbonus mahdollistaa tavallisen kahden talkooleirin sijaan kolmen leirin järjestämisen kesällä 2021 yhdessä Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden kanssa. Talkooleirit ovat rakastettu osa Pidä Lappi Siistinä ry:n toimintaa ja useat talkoolaiset tulevat joka vuosi uudelleen talkoilemaan. Leirien onnistunut järjestäminen vaatii suuren työpanoksen niin PLS:ltä kuin Metsähallitukselta. Bonusraha tullee kattamaan niin talkootöiden materiaalikuluja kuin leirin tukikohdan ylläpitokuluja, kuten talkoolaisten ruokahuollon”, järjestökoordinaattori Sanna Alaruikka Pidä Lappi Siistinä ry:stä kertoo.

 

Ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut Partioaitta tekee vuosittain lahjoituksen Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Vuonna 2019 Ympäristöbonusta lahjoitettiin 110 625 euroa, jolloin lahjoitus jaettiin Luonnonperintösäätiön, John Nurmisen Säätiön ja Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomen kesken.

 

Vuonna 2020 Partioaitan Ympäristöbonusta kerätään kolmelle kohteelle – kestävästi tunturiin, puhtaalle Itämerelle ja luonnossa harrastamisen mahdollisuuksia lapsille. Vuoden 2020 aikana kerättävä bonus jaetaan vuoden 2021 alussa kohteiden kesken.

 

Lisätietoja:

 

Pidä Lappi Siistinä ry: Sanna Alaruikka, järjestökoordinaattori, sanna.alaruikka@pidalappisiistina.fi, +358 44 7689 145

 

Partioaitta: Nina Ehrnrooth, toimitusjohtaja, nina.ehrnrooth@partioaitta.fi, + 358 40 5800 374

 

Pidä Lappi Siistinä ry

Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminnan tavoitteena on säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme ympäristökasvatuksella, koulutuksella, jätehuollon kehittämisellä, erilaisilla ympäristöprojekteilla ja talkootyöllä. Toiminnan tarkoituksena on luoda retkeilijöille ja Lapin kävijöille, sekä paikallisille asukkaille sellaiset edellytykset, että Lapin ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Partioaitta

Partioaitta on Suomessa toimiva ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut yritys. Suomen 19 myymälää ja verkkokauppa sekä niiden osaava henkilökunta tarjoavat laadukkaita tuotteita alan johtavilta brändeiltä. Partioaitta on palkittu vuonna 2018 sekä alansa vastuullisimpana brändinä (Sustainable Brand Index 2018) että alansa arvostetuimpana brändinä (Brändien arvostus 2018). Partioaitta noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä, yrityksen arvioihin – Laatu, Luonto, Palvelu, Osaaminen ja Valikoima – perustuvia periaatteita ja on sitoutunut YK:n Global Compactin periaatteisiin. Partioaitta on osa ruotsalaista Frilufts Retail Europe AB -yhtiötä.

Kehitysjohtaja Rolf Karrento jää eläkkeelle

Pitkäaikainen kehitysjohtajamme Rolf Karrento jää eläkkeelle yhdistystoiminnasta 1.7.2019 alkaen. Rolf on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa sen alkuvuosista alkaen tuoden mukanaan vahvan kokemuksen järjestötoiminnasta ja varainhankinnasta. Rolfin vahvuuksia ovat vankkumaton optimismi ja kyky innostua sekä laajat verkostot. Nämä kyvyt ovatkin olleet käytössä yhdistyksen varainhankinnan ja toiminnan kehittämisessä.  

 

Rolfin läksiäisiä vietettiin samaan aikaan iloisissa ja haikeissa tunnelmissa Karhunpesällä Rovaniemellä 19.6. Näin Rolf itse kuvailee menneitä vuosia:  

“Tämä on ollut upea tilaisuus tehdä työtä ympäristön hyväksi. Olen vuosikymmenten aikana saanut tutustua erilaisiin ihmisiin, yrityksiin ja yhteisöihin sekä seurata ympäristöosamaisen kasvua Suomessa. Vaikka työni yhdistyksessä päättyy kuun vaihteessa, työ ympäristön puolesta jatkuu." 

Kiitämme Rolfia kuluneista vuosikymmenistä sekä työstä siistimmän ja viihtyisämmän Lapin puolesta!  

1.7. alkaen yhteistyösuhteista vastaa hallituksen puheenjohtaja Leo Pitkänen. 

Jäsenhinnat muuttuvat

Pidä Lappi Siistinä ry:n vuosikokouksessa 24.4.2019 päätettiin uudet henkilöjäsenhinnat. Normaalihinta on jatkossakin 15 eurossa, mutta opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset saavat jatkossa jäsenyyden 5 eurolla/vuosi. 

Vuosikokouksessa käytiin läpi viime vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Leo Pitkänen ja hallituksen jäsenmäärä on 12. 

PLS on mukana Napapiiri-Jukolassa 2020

PLS on mukana Napapiiri-Jukolan ympäristövaliokunnassa, joka vastaa muun muassa jätehuollosta ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmästä. Napapiiri-Jukola hakee talkoolaisia moninaisiin tehtäviin, esimerkiksi ympäristövaliokunta kouluttaa talkoolaisista Eko-oppaita auttamaan lajittelussa. Lue kisasta ja ilmoittaudu mukaan https://www.jukola.com/2020/talkoolaiset/talkoolaiseksi-jukolaan/ 

Kesän 2019 talkooleirit

Haku kesän 2019 talkooleireille aukeaa maanantaina 25.2. klo 10. Kesällä talkoillaan UK-puistossa Vellinsärpimässä 30.6.-6.7. sekä Pyhä-Luostolla 7.-13.7. Talkooleireistä tarkemmat tiedot ja hakulomake löytyy https://www.pidalappisiistina.fi/talkooleirit-ja-tapahtumat 

Liikuteltava jätteenlajittelupiste

Pidä Lappi Siistinä ry, Molok Oy ja Masetti Oy ovat kehittäneet liikuteltavan jätteenlajittelupisteen.

Ensimmäinen versio on valmistunut vuokrattavaksi.

Liikuteltava jätteenlajittelupiste helpottaa tunturialueilla järjestettävien tapahtumien ja festareiden jätteiden kierrättämistä tapahtumapaikalla. Kierrättäminen vähentää tapahtuma-alueen roskaamista ja edistää kestävää kehitystä.

Jätteenlajittelupisteen voit vuokrata käyttöösi tapahtuman ajaksi, kierrätyskärryssä lajitellaan lasi, metalli, paperi, kartonki sekä sekajäte. Kärryn kuljettamiseen tarvitaan BE-kortti.

 

Lapin luonnosta ja pohjoisiin olosuhteisiin liittyvistä ympäristökysymyksistä huolehtiminen ovat kestävän tulevaisuuden kannalta ratkaisevia tekijöitä Lapin matkailulle ja yrittäjyydelle. Liikuteltava jätteenlajittelukärry tekee lajittelusta helppoa tapahtumajärjestäjille ja asiakkaille.

 

Lisätietoja ja vuokraus:

Pidä Lappi Siistinä ry

posti@pidalappisiistina.fi

0400665544

 

1 / 5

Please reload